Prime COBs

Delux Prime COB LED阵列产品可提供具有最高照明级别可靠性的高质量光。提供1种视觉色箱颜色一致性,并具有4 \ 6 \ 9 \ 14毫米光源。这种高光通量密度的光源可用于多种商业和住宅应用。

 

Feature 特色
 • 2700K -4000K
 • 黑体线标准色点视觉饱和红
 • 一个视觉底色出货标准
 • 显色指数最低值95
 • 能源之星美标 3SCDM
 
Benefits优点

 

 • 高质量的真彩色再现
 • 均匀一致的超白光
 • 设计优化的灵活性
 • 改进的光学控制
 • 灵活满足应用驱动的照明设计要求
 • 多种解决方案选项
 
Prime COB Series 产品手册
 
Product Specifications产品明细
产品型号 HRA0407 HRA0607 HRA0610 HRA0613 HRA0920 HRB1430
色温 2700K 3000K 3500K 4000K 2700K 3000K 3500K 4000K 2700K 3000K 3500K 4000K 2700K 3000K 3500K 4000K 2700K 3000K 3500K 4000K 2700K 3000K 3500K 4000K
显指 95 95 95 95 95 90
基板尺寸(mm) 13.35×13.35×1.15 13.35×13.35×1.15 13.35×13.35×1.15 13.35×13.35×1.15 15.85×15.85×1.15 17.85×17.85×1.15
发光面(mm) 4.6 6 6 6 9 14
电压(V) 36 36 36 36 36 36
典型电流(mA) 200 200 350 450 750 800
最大电流(mA) 375 375 540 720 1050 1440
典型功率 10 10 15 20 30 40
最大功率 14 14 20 26 40 54
小盘包装(pcs) 25 25 25 25 20 20
最小包装(pcs) 150 150 150 150 100 100
起订量 300 300 300 300 200 200